Odaberite jezik

U utorak, 8. siječnja 2019. godine u prostorijama dekanata Pravnog fakulteta održan je interni radni sastanak uprave Pravnog fakulteta predvođene dekanicom prof.dr. Sabrinom Horović i rektora Sveučilišta u Mostaru, prof.dr. Zorana Tomića. Na sastanku su raspravljani strateški ciljevi Pravnog fakulteta za ovu akademsku godinu među kojima se posebice ističe osnivanje dvogodišnjeg diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment, s posebnim smjerom forenzike, zatim osmišljavanje novo koncepta doktorskog studija iz pravnih znanosti, te zapošljavanja novih kadrova, prije svega asistenata i angažiranja demmostratora u nastavi. Navedenim nastojanjima, planovima i ciljevima uprave Pravnog fakulteta, koju su na sastanku osim dekanice Horović predstavljali i prodekan za financije, prof.dr. Z. Miljko, prodekanica za znanost i razvitak, prof.dr. Snježana Pehar, prodekanica za nastavu, prof.dr. Alena Jurić, te voditeljica studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment, doc.dr. Ivana Stopanović i voditelj doktorskog studija, prof.dr. Ivo Rozić, rektor prof.dr. Zoran Tomić dao je potpunu potporu te izrazio spremnost Sveučilišta za pomoć u realizaciji.    

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2019 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh