Odaberite jezik

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u srijedu, 12. ožujka 2019. godine održana je prezentacija pravne baze PARAGRAF. Riječ je o programu koji omogućuje elektroničko praćenje i preuzimanje pravnih propisa na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i prateće sudske prakse. Obuka koju je danas za nastavnike Pravnog fakulteta održao tim Paragraf predvođen Almom Kurbašić, realizirana je temeljem Protokola o obuci nastavnika i studenata potpisanog između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i kompanije Paragraf 19. veljače 2019. godine, a unutar programa cjeloživotnog obrazovanja. 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh