Odaberite jezik

Radi uspostavljanja suradnje u području znanstvenog i stručnog usavršavanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, je u prethodnom razdoblju potpisao niz sporazuma o suradnji. U svrhu unapređenja znanstvenog i nastavnog procesa na svim studijskim programima Pravnog fakulteta potpisani su sporazumi o suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. S ciljem omogućavanja stjecanja konkretnih praktičnih znanja i vještina za studente studija Prava kao i studija Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta potpisani su sporazumi o suradnji sa sljedećim nastavnim bazama:  Općinskim sudom u Livnu; Općinskim sudom Čapljina; Općinskim sudom Ljubuški; Županijskim tužiteljstvom Hercegbosanske županije i Centrom za socijalni rad Grada Mostara. 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2019 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh