Odaberite jezik

Javna rasprava o prijedlogu studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment na Sveučilištu u Mostaru, Ustrojbenoj jedinici Pravni fakultet održana je 21. ožujka 2019. godine. Na nju su sudjelovali predstavnici općinskih i županijskih sudova HNŽ i ZHŽ, ministarstava unutarnjih poslova ove dvije županije, kao predstavnici Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno sigurnosna agencije (OSA) i Kaznenopopravnog zavod poluotvorenog tipa Mostar. 

U uvodnom izlaganju, prodekan za financije Pravnog fakulteta, prof.dr. Zvonko Miljko, je u ime dekanice Pravngog fakulteta, prof.dr. Sabrine Horović, pozdravio nazočne te predstavio povjerenstvo koje je radilo na studijskom programu. Voditeljica studija Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta, doc.dr. Ivana Stipanović ukratko je izložila temeljne značajke studijskog programa te istaknula da se novi studijski program pokreće kao odgovor na potreba tržišta rada ali i kao jedini logičan put i obveza prema studentima koji su upisali prvi preddiplomski ciklus. 

Tijekom rasprave, koje je uslijedila nakon predstavljanja programa, sudionici su pohvalili napore Pravnog fakulteta te istaknuli  nekoliko važnih značajki: 

    • pohvalna je inicijativa uvođenja većeg broja praktično pravnih kolegija i stručne prakse tijekom studija, što pridonosi bržem zapošljavanju i kvalitetnijem radu u struci; 

    • istaknuta je potreba kao i postojeća inicijativa Fakulteta za  razgovor poslodavaca i Fakulteta o kompetencijama koje će studenti steći tijekom ovog studija, a koja mogu doprinijeti kvalitetnijem radu u  institucija i ustanova; 

    • ukazano je na potrebu usklađivanja propisa koji reguliraju rad relevantnih institucija i visokog obrazovanja.

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2019 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh