Odaberite jezik

U srijedu, 19. travnja 2017. godine, mr.sc. Jelena Zovko obranila je na Pravnom fakultetu doktorsku disertaciju pod nazivom "Razvoj konstitucionalizma u Habsburškoj monarhiji u vrijeme građanskih revolucija 1848.-1849. godine".

 

U četvrtak 20. travnja 2017. godine, doktorsku disertaciju pod nazivom "Smjernica Solvency II i europsko pravo osiguranja" obranila je mr.sc. Nikolina Maleta.

 

 

 

U četvrtak, 1. lipnja 2017. godine, Cvija Jurković obranila je na Pravnom fakultetu doktorsku disertaciju pod nazivom "Apelacijska nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine". 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2019 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh