Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa objavljuje NATJEČAJ za upis u I. godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini na 11 ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru (vidi natječaj)

 

Obavijest o prijavama za upis - razredbenom postupku - upisima i školarinama na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za upis u I. godinu preddiplomskog studija PRAVO i preddiplomskog studija KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT u akademskoj 2017./2018. (vidi opširnije)

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh