Odaberite jezik

SVEUČILIŠTE U MOSTARU 
S E N A T

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-1999/17 od 25. listopada 2017. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS V. GENERACIJE PRISTUPNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
IZ PRAVNIH ZNANOSTI NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUĆILIŠTA U MOSTARU
(vidi natječaj)

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh