Rezultati razredbenog postupka za upisa u I. godinupreddiplomskog studija Pravo u akademskoj 2017/2018. godini u Centru Pravnog fakulteta u Orašju (vidi rezultate)

Vidi obavijest o načinu, vremenu i potrebnim dokumentima za upis na Studij Pravo (vidi)

Rezultati razredbenog postupka za upisa u I. godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment  u akademskoj 2017/2018. godini u Centru Pravnog fakulteta u Orašju:

a) Kriminalistika - Rezultati za status izavnrednih studenata

b) Kriminalistika - Rezultati za status studenta stranog državljanina 

Vidi obavijest o načinu vremenu i potrebnim dokumentima za upis - Studij Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta (vidi)

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh