Obavijest o upisu u I. godinu diplomskog studija PRAVO u Centru PF u Vitezu  u akademskoj 2017/2018 godini (vidi obavijest)

Obavijest o upisi u više godine preddiplomskog studija PRAVO u Centru PF u Vitezu  u akademskoj 2017/2018 godini (vidi obavijest)

Obavijest o upisu viših godina studija na integriranom studiju Pravo (5+0) u Centru PF u Vitezu u akademskoj 2017/2018 godini (vidi obavijest)

Obavijest o upisu obnove završnih godina preddiplomskog i integriranog studija PRAVO u Centru PF u Vitezu u akademskoj 2017/2018 godini (vidi obavijest)

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh