Odaberite jezik

Pozivaju se studenti prve (I.) godine sveučilišnog preddiplomskog studija Pravo i sveučilišnog preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment na svečano obilježavanje početka nove akademske 2019./2020. godine, koje će se upriličiti 30. rujan 2019. godine s početkom u 10:00 sati u Hrvatskom domu herceg Stjepana Kosače u Mostaru.

Svečano obilježavanje početka nove akademske 2019./2020. godine za studente I. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Pravo i sveučilišnog preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment upriličit će se 1. listopada 2019. godine s početkom u 10:00 sati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u dvorani I. godine studija (I. kat lijevo) 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2019 Pravni fakultet. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Go to top