Odaberite jezik

Državni - entitetski-županijski propisi 


Propisi Sveučilišta u Mostaru


Propisi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

 • Pravilnik o sustavu za osiguranje i unapređenja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik) 
 • Pravilnik o razredbenom postpuku za upis studenata na preddiplomski i diplomski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o demonstratorrima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik) 
 • Priručnik o primjeni bodovnog sustava  ECTS na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Priručnik) 
 • Odluka o uvjetima studiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (vidi odluku)
 • Odluka o ukidanju čl.8. Odluke o uvjetima studiranja na PF Sveučilišta u Mostaru - koja se odnosi "parcijalni upis studijske godine" (vidi odluku)
 • Odluka o dinamici upisa na revidirani studijski program sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Pravo (vidi odluku)
 • Odluka o načinu polaganja ispita na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (vidi odluku)
 • Odluka o obvezi polaganja ispita iz Latinskog jezika na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (vidi odluku)
 • Odluka o uvjetima završetka integriranog studija Pravo (5+0) (vidi odluku)
 • Odluka o načinu izrade, prijave i obrane završnog rada na studiju Kriminalistika i SM (vidi odluku)
 • Tehničke upute za izradu seminarskih i diplomskih radova (preuzmi upute)

Ostali različiti akti i dokumenti

 • Potrebna dokumentacija za odobrenje/produženje privremenog boravka stranih državljana u BiH (vidi popis dokumenata)
 • Obavijest o potrebnim dokumentima za studente koji prelaze s drugih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru (vidi popis dokumenata)
 • Priručnik Studentskog zbora SUM-a za studente strane državljane o prijavi boravišta u BIH (preuzmi dokument)
 • The University of Mostar in brief - A Concise Guide to the University (Vodič za dolazne studente Sveučilišta u Mostaru (preuzmi dokument)

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2019 Pravni fakultet. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271331831
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393381002200736410 (BAM) 
IBAN: BA393380604811084224  (EUR)   

ID broj: 4227022620001

Go to top