Neki od važnijih znanstveno-istraživačkih i stručnih  projekata na kojima su sudjelovali djelatnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:

 • TEMPUS (Trans European Mobility Scheme for University Studies) program namijenjen je međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske unije sa zemljama partnerima iz regija Zapadnoga Balkana, Istočne Europe, Srednje Azije, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka koji potpomaže reformu visokoga obrazovanja. Tempus, između ostalog, obuhvaća sve vidove reforme visokoga obrazovanja: od razvoja nastavnih programa preko usavršavanja nastavnika do internacionalizacije sveučilišta kroz mobilnost i dugoročnu suradnju s partnerima na projektu. Utemeljen je 1990. godine i financira se u okviru programa PHARE, CARDS i IPA. 
 • The PHARE - TEMPUS Programme, Institut za građansko, usporedno i međunarodno privatno pravo u Grazu, u Austriji (Karl – Franzens Universität Graz), lipanj i srpanj 1999.
 • The PHARE - TEMPUS Programme, Pravni fakultet Sveučilišta u Trstu, u Italiji,  rujan i listopad 2000.
 • The PHARE - TEMPUS Programme, Pravni fakultet Sveučilišta u Barceloni, u Španjolskoj, svibanj i lipanj 2001. 
 • The PHARE - TEMPUS Programme, Institut za građansko, usporedno i međunarodno privatno pravo na Sveučilištu u Grazu, u Austriji (Karl – Franzens Universität Graz) rujan i listopad 2001.
 • Tempus Individual Mobility Grant program «Training and exchange of experiences in the field of Consumer Protection Law aimed at improvement and modernisation of the respective scientific and instructional curriculum at the Faculty of Law of the University in Mostar”, Institut za građansko, usporedno i međunarodno privatno pravo u Grazu,  lipanj i srpanj 2004.
 • Tempus projekt ''Developing information literacy for lifelong learning and knowledge economy in Western Balkan Countries'' 2011-2014, Limerick Institute of Technology, u Irskoj, studeni 2011., Transylvania University of Brasov, u Rumunjskoj, ožujak, 2012. te University of Crete u Grčkoj, prosinac, 2012.
 • Tempus projekt  "Researching Quality and Quality in Research – QiR'' Sveučilište Vassa u Finskoj, svibanj 2014.
 • Tempus projekt "Researching Quality and Quality in Research – QiR", Westfalian Wilhems University Munster (WWU), Njemačka, svibanj 2014.
 • Tempus projekt ''Empowering Universities to fulfil their responsability for Quality Assurance  (EUREQA)'' 2013-2015
 • Erasmus Mundus, Action II, JoinEU IV, Sveučilište u Grazu, u Austriji, Institut za austrijsku pravnu povijest i europski pravni razvoj, listopad 2013. 
 • Erasmus Mundus mobility scheme JoinEU-SEE>PENTA – EU & South Eastern Europe Participating, Exchanging and Networking in a Transnational Alliance for Internationalization in Higher Education, Tilburg University u Nizozemskoj, studeni i prosinac 2016.
 • Projekt „ Junior Faculty Development Program – JFDP, U.S. Department of State“, University of Kansas – School of Law. Ovaj program pruža sveučilišnim nastavnicima mogućnost proširenja znanja i stručnosti u njihovom akademskom području kroz pohađanje nastave i rad sa profesorima na sveučilištima u SAD., od siječnja do svibnja 2008.
 • Projekt ''One Month Visits to Austrian Universities, Austrija - Karl-Franzens University of Graz - Faculty of Law'' Cilj projekta jest omogućiti sveučilišnim nastavnicima istraživanje na austrijskim sveučilištima u okviru njihovih magistarskih i doktorskih studija, veljača 2013. 
 • Projekt ''Pojednostavljivanje i ubrzavanje izvođenja dokaza u građanskim sudskim postupcima'' (zajednički znanstvenoistraživački projekt u okviru znanstvene i tehnološke suradnje između Bosne i Hercegovine i Slovenije od 1.1.2014. do 31.12. 2015. godine). Cilj ovog projekta jest proširenje znanja iz oblasti građanskog procesnog prava Europske unije, izučavanjem sekundarnih izvora, u ovom slučaju, Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1206/2001. od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova Država u prikupljanju dokaza u građanskim i trgovačkim sporovima.
 • Projekt "Morske granice RH i međunarodni ugovori kojima se uređuju odnosi na moru"
 • Projekt „Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru’’, u organizaciji Centra za ljudska prava u Mostaru (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09);
 • Projekt „Kliničko obrazovanje studenata u oblasti medijacije'', projekt u organizaciji Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2009/10); 
 • Projekt povezivanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Općinskog suda u Mostaru (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14); 
 • Projekt povezivanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Općinskog suda u Čapljini (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14);
 • Projekt povezivanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Općinskog suda u Ljubuškom (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14); 
 • Projekt povezivanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Općinskog suda u Širokom Brijegu (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14);
 • Projekt ''Pravno savjetovalište - Centar za besplatnu pravnu pomoć pri Centru za ljudska prava u Mostaru'' (''žive klinike'') (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14)
 • Projekt organizacija međunarodnog savjetovanja ''Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse'' (2003-2016) .
 • Projekt “Efikasnije ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć za socijalno ugrožene građane (osobito žene) u Hercegovini kroz rad mobilnih timova, pravnu kliniku i referalni sistem upućivanja stranaka", a u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Pravnim savjetovalištem – Centrom za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru. 
 •  Projekt „Pravda za djecu“ koji provodi UNICEF u suradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (SIDA), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u implementaciji aktivnosti, čiji fokus je pristup pravdi za djecu, prava, interesi i zaštita djece i mladih, razvijanje i primjena alternativnih mjera pri postupanju sa djecom u kontaktu sa zakonom,  kao i prevencija maloljetničkog prestupništva.
 • Projekt "Pristup pravdi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - besplatna pravna pomoć", financiran od USAID JSDP II (rujan 2010. - svibanj 2011.) fokusira se na oblast pružanja besplatne pravne pomoći, i to: postojeći pravni okvir, davanje usluga apstraktne i konkretne pravne pomoći tražiocima pravne  pomoći, edukaciju  i  informiranje  i  pružatelja  i  primatelja  pravne  pomoći,  ciljnih 33 grupe,  te  studenata  prava  i  javnosti,  kao  i  članica  Mreže  pravde  u  BiH,  po  potrebi, analizu i istraživanje relevantnog pravnog okvira i metodologije i sadržaja  rada posebno na najučestalijim pravnim problemima, kao i uzajamnih odnosa ključnih aktera.
 • Projekt "Opremanje sudnice za simulirano suđenje"
 • Projekt „ Dani prava“ (2010-2016) u organizaciji Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i ELSA Mostar s ciljem stjecanja praktičnih znanja i vještina kao nužnog uvjeta za uspješan odgovor na izazove suvremene pravničke struke.

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh