Opći podaci 

  1. Popis potencijalnim mentora za izradu doktorskiih disertacija na Poslijediplomskom doktorskom studiju - za III. generaciju studenata:
  2.  Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o produljenu roka za odabir mentora i prijavu teme doktorske disertacije za sve generacije studenata Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti (vidi odluku)  
  3. Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o odabiru mentora za studente Ekonomsko-pravnog smjera Poslijediplomskog doktorskog studija - koji još uvijek nisu prijavili temu doktorskog rada (vidi odluku)
  4. Obrazac prijave teme doktorske radnje s popisom potrebne dokumentacije za prijavu (vidi obrazac)

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh