Popis obranjenih doktorskih disertacija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (vidi popis)

Popis obranjenih znanstvenih magistarskih radova i prihvaćenih tema na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru POPIS (vidi)

Popis prihvaćenih i obranjenih tema doktorskih disertacija na Poslijediplomskom doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (VIDI POPIS)

Obavijest o rokovima za završetak započetoga Poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studij "Bosna i Hercegovina i europsko pravo" (vidi obavijest) 

Obavijest o krajnjem roku za prijavu magistarske teme na Poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju "Bosna i Hercegovina i europsko pravo" (vidi obavijest)

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh