Obavijest o rezultatima dodjele nagrade najuspješnijim studentima  Ureda hrvatskog člana predsjedništva BiH:

Za dodjelu nagrade Ureda hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najuspješnijim studentima Sveučilišta u Mostaru prijavili su se sljedeći studenti:

 

Red. broj

Ime i prezime studenta

Godina studija upisana u akad. 2016./2017.

Ukupno položenih ispita u akad. 2016./2017.

Prosjek ocjena na godini studija u akad. 2016./2017.

1.

Ivan Tomić

četvrta (IV.)

13

5,0

2.

Ana Barbarić

treća (III.)

13

5,0

Budući da oboje prijavljenih studenata imaju isti broj položenih ispita i isti prosjek ocjena, predlažemo da nagradu Ureda hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru dobiju oboje studenata.

                                                                             D E K A N I C A

                                                                   Prof. dr. sc. Vesna Kazazić, v.r.

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh