Odaberite jezik

I. TEHNIČKE UPUTE AUTORIMA

a) Navođenje naslova i autora

Na prvoj stranici rada, u gornjem lijevom kutu, navodi se znanstveni stupanj, ime i prezime autora, ustanova u kojoj je autor zaposlen i elektronska adresa. Ispod navedenog treba navesti naslov rada. On se piše na sredini, velikim slovima i boldom (font 14).  Podnaslovi se pišu na sredini, malim slovima i boldom (font 12) i numeriraju se arapskim brojevima. Ako, u okviru podnaslova, ima više cjelina, one se također označavaju arapskim brojevima (npr. 1.1., 1.2., 1.3., itd.).

b) Sažetak rada i ključne riječi

Ispod naslova treba napisati sažetak rada - 150 do maksimalno 250 riječi (font: Times New Roman 10 kurziv) te 5 do 7 ključnih riječi na jeziku na kojem je napisan rad. Na kraju rada treba se nalaziti naslov i sažetak rada, te ključne riječi na engleskom jeziku. Radovi pisani na engleskom jeziku trebaju sadržavati ključne riječi na engleskom jeziku (na početku rada) i na hrvatskom jeziku ( na kraju rada). 

c) Font i opseg rada

Tekst rada piše se fontom Times New Roman 12, zadanog proreda 1.5. 

Fusnote (bilješke) u radu pišu se fontom Times New Roman 10, zadanog proreda 1. 

Preporučeni opseg rada, u pravilu, je do dva autorska arka ili 32 standardne kartice (32 tipkana lista rukopisa) - 57 600 znakova, računajući razmak između riječi, naslove, podnaslove, međunaslove, bilješke i ostale dijelove teksta.

d) Upute za pisanje fusnota (bilješki) 

Upute za citiranje korištene literature u radu nalaze se na linku.

Nakon pripreme teksta (korektura i grafičko oblikovanje) tekst rada, u PDF - formatu, šalje se autoru na pregled. 

II. DOSTAVA RADOVA UREDNIŠTVU

Uredništvu se rukopisi - radovi mogu dostaviti na dva načina:

1. U elektroničkom obliku i word - formatu na e-mail adresu Uredništva: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ili 

2. U tiskanom obliku, s priloženom elektroničkom kopijom na pohranjivaču podataka (USB, CD ili DVD) na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru,
Matice hrvatske b. b.,
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Uredništvo ne vraća zaprimljene radove te zadržava pravo ne objavljivanja predloženog rada i vraćanja rada autor na doradu. Rad objavljen u "Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru" autori mogu objaviti i drugim publikacijama, uz jasno navođenje podataka o njihovom prvom objavljivanju u Zborniku radova.

Radove, koji ne zadovoljavaju kriterije časopisa, u pogledu strukture i pravila citiranja, Uredništvo neće uzeti u razmatranje.

III. POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA 

Poziv za dostavljanje radova za naredni broj časopisa "Zbornik radova Pravnog fakultet Sveučilišta u Mostaru", br. XXVIII., 2019., otvoren je do 2. rujna 2019. godine. Radovi prispjeli nakon tog datuma bit će razmatrani za objavljivanje u idućem broju. 

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2019 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271331831
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393381002200736410 (BAM) 
IBAN: BA393380604811084224  (EUR)   

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh