Odaberite jezik

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-6520/19 od 25. rujna 2019. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U

AKADEMSKOJ 2019. /2020. GODINI

1.  PRAVNI FAKULTET

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

    „Pravne znanosti “

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

1. Kazneno pravni

2. Povijesno pravni

3. Ustavno pravni

4. Međunarodno pravni

5. Građansko pravni

6. Radno upravni

 Broj kandidata koji se prima: 20

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.500,00 KM po semestru, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Pravni fakultet

Matice hrvatske bb

88 000 Mostar

uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski doktorski studij

Detaljnije informacije mogu se vidjeti ovdje

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh