Odaberite jezik

U sklopu projekta  Vijeća Europe ''Inicijativa za pravnu sigurnost i djelotvorno pravosuđe u Bosni i Hercegovini'' organizira se i Pravna klinika za ljudska prava u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Klinika će trajati cijeli ljetni semestar do 30 sati, uključujući i simulaciju suđenja. Pravna klinika za ljudska prava osigurat će studentima potrebne praktične pravne vještine u području ljudskih prava. To uključuje pripreme za intervjuiranje, savjetovanje žrtava povreda ljudskih prava; pripreme za zastupanje žrtava gdje je to prikladno; izrada zakona i istraživanje; istraživanje i analiza činjenica; razvijanje vještina pregovaranja i poticanje timskog rada s drugim studentima i praktičarima za ljudska prava. Kao izvannastavna aktivnost.

Klinika će se oslanjati na teoretska znanja koja studenti stječu tijekom nastave. Klinika će početi 22.3. svečanim otvaranjem na Univerzitetu Džemal Bijedić, sa početkom u 11.30 sati. Održavati će se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Univerzitetu Džemal Bijedić.  Više o prijava na  kliniku vidjeti na linku

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh