Odaberite jezik

Pozdravnim govorima dekanice Pravnog fakulteta, prof.dr. Sabrine Horović i rektora Sveučilišta u Mostaru, prof.dr. Zorana Tomića u petak, 14. lipnja 2019. godine u Hotelu Mostar otvoreno je XVII. Međunarodno savjetovanje Pravnog fakulteta "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse". Kao i prethodnih godina savjetovanje je okupilo eminenten stručnjake pravne teorije i prakse iz  Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja.  Naglašavajući kako je u današnje vrijeme jako teško organizrati kvalitetno savjetovanje, a posebice zadržati njegov kontinuitet, dekanica Horović istaknula je da se i ove godine uspjelo na Savjetovanju predstaviti neke od najaktualnijih tema kako nacionalnog, tako i međunarodnog i europskog prava. Značaj odaziv dugogodišnjih sudionika Savjetovanja, kao i mnogih novihm, jasan je pokazatelj kvaltetne interesantnosti i kvalitetet ponuđenog programa.  

Rad Savjetovanja započeo je izlaganjem prof. dr. Tatjane Josipović, s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu: Elektroničkog poslovanja u  zemljišnim knjigama - početak transformacije pravnog prometa nekretnina u Hrvatskoj. Osim izlaganja radova koji se nalaze u Zborniku radova Savjetovanja, rad Savjtovanja danas obilježit će i održavanje dvaju okruglih stolova: Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe pod nazivom "Fakultetske knjižnce u nastavi i njihov položaj na fakultet: okvir za promjene" i okrugli stol "Arbitražno rješavanje trgovačkih sporova" organizran u suradnji s Gospodarskom komorom Federacije i Stalnim arbitražnim sudištem. 

Savjetovanje se u subotu, 15. lipnja 2019. u 10:00 sati, nastavlja okruglim stolom pod nazivom "Suci, odvjetnici i notari u suvremenom europskom kontekstu", koji se organizira u suradnji sa Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH, Odvjetničkom komorom FBiH i Notarskom komorom FBiH.  

            

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh