Odaberite jezik

U organizacji ELSA-e i OSCE - a na Pravnom fakultetu Sveučilšta u Mostaru je u četvrtak, 28. studenog 2019. godine održan seminar na temu Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u građanskim postupcima - prema čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Jedno od najvažnijih procesnih ljudskih prava studentima su predstavili: doc. dr. sc. Viktorija Haubrich i odvjetnik Davor Bunoza. U prepunoj dvorani III. godine studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru studentima je kroz teorijski ali i praktični dio predstavljeno što podrazumijeva aspekt suđenja u razumnom roku, te kakav je zakonodavni okvir i sudska praksa u BiH u tom pogledu. U ime odbora ELSA-e i OSCE-a upućene su zahvale Pravnom fakultetu na gostoprimstvu ovog događaja. 

 

              

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh