Odaberite jezik

U srijedu, 15. siječnja 2020. godine s početkom u 13:30 sati u dvorani I. godine studija održat će se prezentacija Informatičkog sustava Sveučilišta (ISS) i novog elektroničkog identiteta. Pozivaju se prije svega studenti I. godina studjia PRAVO i KRIMINALISTIKA I SM da pristustvuju prezentaciji kako bi se upoznali  s mogućnostima, pravima i obvezama ISS-a. Poziv je otvoren i studentima ostalih godina, koji imaju nedoumica u korištenju ISS-a (odabir nositelja na predmetima, prijava izbornih predmeta, prijava seminarskog rada i sl.) i onima koji imaju poteškoća s preuzimanjem elektroničkog identiteta. Prezentaciju će održati ISS adminstrator PF - doc. dr. Ana Dujmović i voditeljica Studentske referade Marija Vidović. 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh