Odaberite jezik

OBAVIJESTI ZA UPIS U AKADEMSKU 2020./2021. GODINU 

(1)  za studente preddiplomskog studija PRAVO i KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT
(upis višig godih godina - oni koji obnavljaju ) ... vidi više

(2) za studente koji obnavljaju završnu godinu studija u akademskoj 2020./2021. godina:
- preddiplomski studij PRAVO -
- diplomski studij PRAVO -
- preddiplomski studij KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT
- vidi više - 

(3) za studente diplomskog studija KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT
(obnova prve i upis druge godine) ... vidi više 

(4) za studente koji su studirali prema predbolonjskom sustavu obrazovanja ili
prema bolonjskom integriranom studiju PRAVO (5+0) ... vidi više

(5) studenti koji prelaze s drugih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
u akad. 2020./20201. godini ... vidi više

(6) za studente koji se prvi put upisuju na diplomski studij
PRAVO ili diplomski studij KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT .... vidi više 

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh