Odaberite jezik

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održano je XVIII. međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”. Tijekom drugog dana aktualizirana su različita pitanja od uloge javnih bilježnika kao povjerenika suda u sudskim postupcima, elektroničke komunikacije u parničnom postupku, reforme stečajnog zakonodavstva, pravni status životinja u građanskopravnom smislu, ali i pitanja dokazivanja gospodarskih kaznenih djela.

Ovogodišnje savjetovanje održano je u online tijekom 27. i 28. svibnja 2021. godine. Savjetovanje je okupilo znanstvenike i praktičare iz nekoliko zemalja iz privatnog i javnog sektora, te je izloženo 17 aktualnih tema iz područja građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Tijek savjetovanja obilježile su otvorene rasprave u kojima su znanstvenici i praktičari tematizirali pitanja građanskog i trgovačko zakonodavstva. Pandemija COVID 19 utjecala je na sva područja, posebno na područje pravnog sustava i sudskih postupaka te su sudionici savjetovanja posebnu pažnju obratili na probleme uzrokovane korona virusom.

Radovi izloženi na savjetovanju bit će objavljeni  u tiskanom i elektroničkom zborniku koji će biti dostupan na web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Zahvaljujemo svim sudionicima Savjetovanja, koji su dali svoj doprinos, da se ovo tradicionalno XVIII. Međunarodno savjetovanje i ove godine održi. Uz članove Organizacijskog odbora, posebna zahvala autorima i referentima, koji su dali značajan doprinos, te svim sudionicima savjetovanja Savjetovanja, koje očekujemo i iduće godine na XIX. Savjetovanju (preuzmi cijelu zahvalu). 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh