Odaberite jezik

2015. godine utemeljen je Alumni klub Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s ciljem da svojim djelovanjem doprinese podizanju ugleda pravne profesije, promoviranju i praktičnoj realizaciji modernog pravnog obrazovanja i vladavine prava.

Formiranje ovog kluba rezultat je potrebe da se naši bivši studenti redovitije i brže informiraju o svim značajnim događajima na fakultetu i sveučilišnom okruženju, te da svojim angažmanom postanu dio fakultetske zajednice.

Osnovni ciljevi kluba su:

  1. Izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i fakulteta;
  2. Očuvanje tradicije i promicanje ugleda pravnog fakulteta;
  3. Unapređenje i promicanje znanstvenog i stručnog rada fakulteta , kao obrazovne i znanstveno- istraživačke ustanove, i njegove afirmacije u zemlji i svijetu;
  4. Utjecaj na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u pitanjima struke;
  5. Razvijanje suradnje između fakulteta i poduzeća, društava , institucija i organizacija u kojima su uposleni bivši studenti;
  6. Organiziranje okruglih stolova, seminara i savjetovanja o aktualnim društvenim i pravnim pitanjima:
  7. Utjecaj na osmišljavanje strategije fakulteta i profiliranje nastavnih planova i programa:
  8. Organiziranje susreta članova Alumni kluba  sa studentima, kako bi im prenijeli svoja praktična znanja i iskustva , te
  9. Uspostava i razvijanje suradnje sa drugim Alumni klubovima u zemlji.
  10. Članom Alumni kluba Pravnog fakulteta mogu postati studenti svih generacija  koji su diplomirali ili završili prvi i drugi ciklus studija, ili magistrirali ili doktorirali na znanstvenom studiju na pravnom fakultetu sveučilišta u mostaru. Članstvo je dobrovoljno i članom se postaje ispunjavanjem oniline pristupnice PRIJAVA

 

Postanite članom kluba i ostanite u trajnoj vezi s našim i vašim fakultetom!

Voditeljica Alumni kluba Pravnog fakulteta je,

Doc. dr. sc. Ivona Sego-Marić

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh