Odaberite jezik

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

PRAVNI FAKULTET

SVEUČILIŠNI CENTAR POSAVINA

U Orašju, 24. rujna 2021.

 

OBAVIJESTI za upis u akademskoj 2021./2022. godini za studente koji su studirali po predbolonjskom sustavu obrazovanja ili 

bolonjskom integriranom studiju Pravo (NP 5+0).

 

Studenti koji su prekinuli studij, studenti koji su studirali po studijskom programu integriranog studija Pravo ili po predbolonjskom studijskom programu za stecanje zvanja diplomirani pravnik, studij mogu nastaviti po studijskom programu preddiplomskog studija Pravo (Odluka ZNV br 05-1523/18 od 30. 8. 2018.).

Upis u akademskoj 2021./2022. godini obavljati će se od 27. rujna do 15. listopada 2021. godine u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju u vremenu od 10:00- 12:00 sati.

Molimo studente da se obvezno pridržavaju sljedećih propisanih higijensko-epidemioloških mjera:

- da pri ulasku u zgradu Fakulteta izvrše dezinfekciju ruku i obuće;

- da za vrijeme boravka u zgradi Fakulteta nose zaštitnu masku:

- da poštuju fizičku distancu od minimalno 2 m

 

Studenti koji prelaze na preddiplomski studij Pravo moraju dostaviti sljedeće dokumente:

- upisni materijal (matični i upisni list i dva statistička lista)

- obrazac prijave za upis koji možete dobiti u studentskoj referadi ili preuzeti ovdje- (prijava za

preddiplomski Pravo)

- stari indeks

- zamolba za promjenu studija i nastavak studija

- rodni list,

- potvrda o prebivalištu ili boravištu,

- dvije fotografije formata 4 x 6 cm u boji,

- dokaz o uplati 50,00 KM –u svrhu ispisa sa integriranog studija i priznanja ispita, uplaćeno na

žiro račun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831.

- dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s

naznakom: za Studentski zbor

- dokaz o uplati 400,00 KM – prvi obrok školarine na žiroračun Pravnog fakulteta

3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar, druga rata školarine se plaća do 31.1.2022.

godine, a treća rata školarine do 31.3.2022. godine.

 

T A J N I Š T V O

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh