dr.sc. Sabrina Horović

dr. sc. Sabrina Horović, redoviti profesor

Katedra kaznenog prava 

Ured br. 10 (I. kat)

sabrina.horovic@pf.sum.ba 

Odaberite jezik