Odaberite jezik

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ovaj vikend od 5. do 7. travnja 2019. godine, sudjeluju na XI. Belgrade Abritration Conference u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te na XII. Belgrade Open Pre Moot. Ovo je pripremno natjecanje studenata Pravnog fakulteta koji se posljednjih šest mjeseci aktivno pripremaju za međunarodno natjecanje iz trgovačke arbitraže The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, a koje se ove godine, po 26. put, održava u Beču.  Vis Moot Team Pravnog fakulteta čine studenti: Petar Čarapina, Karlo Musa, Tin Aničić i Darko Kostić.

Studenti su u dosadašnjoj pripremi imali dva treninga s drugim pravnim fakultetima iz Bosne i Hercegovine, te su napisali dva podneska i sudjelovali na Pre-Moot (prednatjecanju) u Zenici. Cjelokupna priprema i natjecanje, kako u pisanom tako i u usmenom dijelu odvija se na engleskom jeziku. Studenti pripremaju podneske i argumentaciju na slučaj, koji stručnjaci trgovačke arbitraže posebno sastavljaju za potrebe natjecanja te koji do sada nije rješavan pred arbitražom. Pred arbitrima,studenti zastupaju podnositelja zahtjeva za rješavanje trgovačkog spora, te suprotnu stranu. Student Petar Čarapina, na Pre Moot sudjelovao je kao i arbitar. Belgrade Open Pre Moot posljednja je provjera spremnosti tima Pravnog fakulteta pred odlazak u Beč. 

       

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Go to top