Odaberite jezik

XVII. Međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i
trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse"

14. i 15. lipanj/juni 2019. godine 

Hotel MOSTAR, Mostar

PROGRAM SAVJETOVANJA 

Okrugli stolovi:

1) Suci, odvjetnici i notari u suvremenom europskom kontekstu

2) Arbitražno rješavanje trgovačkih sporova 

3) Fakultetske knjižnice u nastavi i njihov položaj na fakultetu, okvir za promjene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Informacije o Savjetovanju mogu se dobiti na:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: + 387 36 337 153

PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE 

(klikni obrazac prijave) 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Go to top