Odaberite jezik

Rezultati razredbenog postupka za upis u I. godinu studija u akademskoj 20198./2020. godini
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

REZULTATI za sveučilišni preddiplomski  studij PRAVO

REZULTATI za sveučilišni preddiplomski studij KRIMINALISTKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT  

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa prema rang listi dužni su se upisati od 8. do 13. srpnja 2019. godine. 

Vidi više o postupku upisa i potrebnim dokumentima.  

Popis dokumenata potrebnih za prijelaz s drugih pravnih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Go to top