Odaberite jezik

U sklopu projekta autorizacije i autentifikacije infrastrukture na Sveučilištu u Mostar kreirani su novi korisnički elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta. Novi korisnički identiteti će  se od 4. studenog 2019. godine koristi za pristup Informacijskom sustavu Sveučilišta (ISS-a), StuDomatu, sustavu za e-učenje i sl. Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti moraju preuzeti svoje korisničke identitete.
Upute za preuzimanje nalaze se na linku. Studenti, radi preuzimanja korisničkih identiteta, nisu dužni dolaziti na Studentsku referadu, ali se trebaju pridržavati postavljenih uputa kako bi preuzimanje bilo uspješno.
Za sve poteškoće u vezi preuzimanja novi korisničkih podataka, studenti se mogu obratiti ISS administratoru na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Od 4. studenog 2019. godine, svi ranije dodijeljeni korisnički identiteti i lozinke za korištenje ISS-a neće vrijediti. Sa novim opcijama AAI sustava kao i načinima korištenja ISS i ostalih usluga, studenti će biti upoznati na posebnim radionicama koje će Fakultet organizirati tijekom studenog i prosinca. 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Go to top