dr.sc. Ivana Stipanović

Dr. sc. Ivana Stipanović, docent 

Katedra kaznenog prava

Ured br. (II. kat)

ivana.stipanovic@pf.sum.ba 

Odaberite jezik