Odaberite jezik

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru kao Odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu počeo je sa radom 1971. godine. Kao samostalna visokoškolska institucija Fakultet djeluje od 15. studenoga 1976. godine. 

Pravni fakultet kao članica Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u području pravnih znanosti.

Sjedište Fakulteta je u Mostaru, Ulica Matice hrvatske b. b.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi:

            a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava),

            b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

            c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti)

Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) prava traje četiri godine (osam semestara),  a sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar prava traje jednu godinu (dva semestra).        

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog zvanja doktor pravnih znanosti traje tri godine (šest semestara).

Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ustrojava se i izvodi kao redoviti i kao izvanredni studij.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna iduće godine.

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh