Odaberite jezik


Ustroj Fakulteta definiran je Statutom Pravnog fakulteta (čl.14. – 25) i njega čine: katedre i dekanat. Na Pravnom fakultetu djeluje 5 katedri u koje se udružuju nastavnici istorodnih ili srodnih znanstvenih disciplina. Radom katedre rukovodi voditelj kojeg imenuje Znanstveno-nastavno vijeće.

Pod dekanatom djeluju tri službe: tajništvo, knjižnica i financijsko-računovodstvena služba. Tajništvo čine tajnik fakulteta i studentska referada. Tajnik koordinira radom dekanata a studentska referada obavlja rad sa studentima. Tijela Fakulteta čine: Dekan i Znanstveno-nastavno vijeće. Njihov ustroj propisan je Statutom Sveučilišta (čl. 60-73.). Popis nastavnika na katedrama s kontakt podacima i konzultacijama 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh