Odaberite jezik

Opći podaci 

  1. Popis potencijalnim mentora za izradu doktorskiih disertacija na Poslijediplomskom doktorskom studiju - za III. generaciju studenata:
  2.  Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o produljenu roka za odabir mentora i prijavu teme doktorske disertacije za sve generacije studenata Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti (vidi odluku)  
  3. Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o odabiru mentora za studente Ekonomsko-pravnog smjera Poslijediplomskog doktorskog studija - koji još uvijek nisu prijavili temu doktorskog rada (vidi odluku)
  4. Obrazac prijave teme doktorske radnje s popisom potrebne dokumentacije za prijavu (vidi obrazac)

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh