Odaberite jezik

Sukladno odredbama čl.6. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (2014.) za mentora može biti imenovana osoba koja je izabrana najmanje u zvanje docenta u trajanju od tri (3) godine, koja je izabrana na znanstveno polje i granu predložene teme, ili ima zvanje professor emeritus. 

U skladu s navedenim, mentori mogu biti svi nositelji na Poslijediplomskom doktroskom studiju koji ispunjavanju navedene uvjete. Za mentore također mogu biti predloženi nastavnici sa drugih fakulteta uz ispunjavanje prethodnih uvjeta i dobivanja suglasnosti Vijeća doktorskog studija i Znanstveno - nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostar.

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh