Odaberite jezik

S ciljem bolje suradnje predstavnika pravne znanosti Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na Pravnom fakultet Sveučilišta u Mostaru je 24. i 25. listopada 2019. godine, u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Pravnog fakulteta SUM-a,  održan znanstveni skup pod nazivom "Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: aktualne teme". Skup su pozdravnim govorima otvorili dekanica Pravnog fakulteta SUM-u, prof. dr. Sabrina Horović, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske, prof.dr. Davor Derenčinović, te prof. dr. Ivan Koprić predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Dekanica prof.dr. S. Horović izrazila je zadovoljstvo što se skup po prvi put izvan granica Hrvatske, održava na Pravnom fakultetu SUM-a, te da je to samo posljedica dobrog odnosa hrvatske i bosanskohercegovačke pravne znanosti i prakse. 

Kroz 4 panela  tijekom dva dana skupa izložene su zanimljive i aktualne teme ustavnog, međunarodnog, kazneno i građanskog prava, te procesa europeizacije pravnih sustava. Svoje radove na skupu je izložilo preko 30 izlagača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pridonoseći na taj način podizanju standarda kvalitete rada, istraživanja i znanosti u obje države. 

             

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh