Odaberite jezik

 UPISI u akademsku 2020./2021. godinu -

- INFORMACIJE - RAZREDBENI POSTUPAK - UPIS

 Upisi  u I. godinu sveučilišnih studija PRAVO i KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT u akademskoj 2020./2021. godini obavljat će se ONLINE   .

    Informacije za upis na studij PRAVO  na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru - Centar Orašje vidi ovdje. 

 RAZREDBENI POSTUPAK 

Za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija PRAVO ili KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT mogu se prijaviti sve osobe koje imaju završenu četverogodišnju srednju školi. 

Razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu temelji se na vrednovanju uspjeha u srednjoj školi. Uspjeh postignut u srednjoj školi vrednuje se kao opći i posebni uspjeh (vidi više) 

Pristupnici NE POLAŽU RAZREDBENI ISPIT. 

 PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 

PRIJAVE za upis primaju se od 29.6. do 11.7. 2020. godine i mogu se dostaviti putem: 

  e-mail na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili  

  poštom na adresu:
Pravni fakultet, Sveučilišta u Mostaru,
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar
(za studentsku referadu). 

 U svrhu prijave na razredbeni postupak pristupnik je obvezan dostaviti:

1. popunjenu prijavu na natječaj (obrazac prijave preuzeti ovdje) - orginal ili preslik/skeniranu;

2. rodni list (orginal ili preslik/skeniran);

3. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbe mature ili završnog ispita (orginal ili preslik/skeniran)

 Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, morat će izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi. Postupak nostrifikacije obrazovne isprave provodi Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije. Potvrda o nostrifikaciji dostavlja se prilikom upisa studenta (vidi više). 

4. dokaza o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50,00 KM (orginal ili preslik /skrenirani primjerak uplatnice) 

Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakultet br. 3381302271331831 otvorenog kod UniCredit bank d.o.o. (vidi više za uplate iz inozemstva)

 UPISI 

Upisi u I. godinu studija, u prvom upisnom roku, provodit će se od 20. do 24. srpnja 2020. godine.

Upis se obavlja sukladno rezultatima razredbenog postupka, koji će biti objavljeni na web stranicama fakulteta (pf.sum.ba).  Pristupnici koji ne realiziraju upis u zadanom roku, gube pravo upisa.  

 

            PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI: 

1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili prilikom prijave za razredbeni postupak); 
2. Prijavu za upis (preuzmi obrazac prijave ovdje)
3. potvrdu o prebivalištu ili boravištu
4. Indeks i upisni materijal (koji se mogu kupiti u knjižari Ziral - na ulazu u kampus SUM-a)
5. dvije fotografije (4x6 cm u boji);
6. dokaz o uplati 10,00 KM na žiro račun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom za Studentski zbor;
7. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.

  • Strani državljani uz navedene dokumente, moraju dostaviti i dokaz o državljanstvu. 

  • Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri UPISU su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije, a rješenje dostaviti naknadno. 


 NAČINI STUDIRANJA I VISINA ŠKOLARINE      

Redoviti studij (troškovi upisa - upisnina je 200 KM po semestru, odnosno 400 KM za ak.godinu);

Redovit studij uz plaćanje (visina školarine je 750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu);

Izvanredni studij ( visina školarine je 750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu). 

I. rata školarine (prvi semestar) se uplaćuje odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) se uplaćuje pri upisu u ljetni semestar (do 1.3. 2021. godine).

Broj  mjesta za upis u ovoj godini iznosi: 

1. Prediplomski studij Pravo (Mostar) 

10 (redovito uz potporu ministarstva) 

60 (redovito sam plaća)

15 (izvanredno)

10 ( studenata stranih državljana)

Prediplomski studij Pravo (Orašje)

35 (izvanredno)

 5 (studenata stranih državljana) 

2. Prediplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment (Mostar) 

10 (redovito uz potporu ministarstva) 

150 (redovito sam plaća) 

40 (izvanredno)

20 (studenata stranih državljana) 

 

Sve dodatne informacije o prijavi i upisu na studij PRAVA ili studij KRIMINALISTIKA mogu se dobiti na

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili 

tel: 036 - 337 - 182 ili 036 337 -189

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh