Odaberite jezik

Upute za studente završnih godina studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment o online obranama diplomskih i završnih radova

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRAVO

Studenti koji su položili zadnji ispit prema studijskom programu trebaju: 

  • izmiriti obveze prema fakultetskoj knjižnici, kako bi knjižničarka mogla izdati potvrdu o izmirenim obvezama; 

  • nakon što su svi položeni ispiti uneseni  u ISS-u, student mora dostaviti studentskoj referadi ZAMOLBU ZA IZDAVANJE POTVRDNICE (obrazac preuzeti ovdje), STATISTIČKI LIST ZA DIPLOMIRANE (obrazac preuzeti ovdje) I INDEKS;

Zamolbu za izdavanje potvrdnice, statistički list za diplomirane mogu poslati e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), a indeks poštom (Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., Mostar (s naznakom za referadu). 

Studentska referada nakon primljenog zahtjeva i indeksa pregledava studentski dosje,  te se studentu izdaje potvrdnica o diplomiranju.

 

DIPLOMSKI STUDIJ PRAVO 

Studenti koji su položili zadnji ispit prema studijskom programu trebaju :

- izmiriti obveze prema fakultetskoj knjižnici, kako bi knjižničarka mogla izdati potvrdu o izmirenim obvezama

- nakon što su svi položeni ispiti uneseni  u ISS-u, student mora dostaviti studentskoj referadi ZAHTJEV ZA PRIJAVU I ODOBRENJE TEME - OBRAZAC 1 (obrazac preuzeti ovdje), ZAHTJEV ZA PREGLEDAVANJE STUDENTSKOG DOSJEA - OBRAZAC 2 (obrazac preuzeti ovdje), PRIJAVU OBRANE DIPLOMSKOG RADA - OBRAZAC 3 (obrazac preuzeti ovdje) STATISTIČKI LIST ZA DIPLOMIRANE (obrazac preuzeti ovdje) i INDEKS. 

- Navedene obrasce studenti mogu poslati e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), a indeks poštom (Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., Mostar (s naznakom za referadu)). 

- Studentska referada nakon primljenog zahtjeva i indeksa pregledava studentski dosje. 

- Student mora poslati diplomski rad u PDF formatu na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a CD s a snimljenim diplomskim radom u PDF formatu poštom na adresu fakulteta.

- Obavijest o obrani se objavljuje na web stranici Fakulteta najkasnije 8 dana prije datuma obrane.

Studentska referada zakazuje obranu preko  Google Meet-a, i šalje poveznicu  članovima Povjerenstva za obranu diplomskog rada i studentu/diplomantu.

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT 

Studenti koji su položili zadnji ispit prema studijskom programu trebaju :

  1.  izmiriti obveze prema fakultetskoj knjižnici, kako bi knjižničarka mogla izdati potvrdu o izmirenim obvezama; 

  2. nakon što su svi položeni ispiti uneseni  u ISS-u, student mora dostaviti studentskoj referadi ZAHTJEV ZA PRIJAVU I ODOBRENJE TEME-OBRAZAC 1K (obrazac preuzeti ovdje), ZAHTJEV ZA PREGLEDAVANJE STUDENTSKOG DOSJEA- OBRAZAC 2K (obrazac preuzeti ovdje), PRIJAVU OBRANE ZAVRŠNOG RADA- OBRAZAC 3K (obrazac preuzeti ovdje), STATISTIČKI LIST ZA DIPLOMIRANE (obrazac preuzeti ovdje) i INDEKS.

  3.  Navedene obrasce studenti mogu poslati e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), a indeks poštom (Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., Mostar (s naznakom za referadu)).

  4.  Studentska referada nakon primljenog zahtjeva i indeksa pregledava studentski dosje.

  5. Student mora poslati završni rad u PDF formatu na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a CD  sa snimljenim diplomskim radom u PDF fomatu poštom na adresu Fakulteta.  

Studentska referada zakazuje obranu preko Google Meet-a, i šalje poveznicu članovima Povjerenstva za obranu diplomskog rada i studentu/diplomantu.

 

 

 

2. 

 

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh