Odaberite jezik

U srijedu 7. listopada 2020. održat će se prva predavanje za studente I. godine studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment. Studenti Prava imaju online predavanje iz kolegija Rimsko pravo 1. u 13:00 sati kod doc. dr. Jelene Zovko, dok studenti Kriminalistike imaju predavanja iz Osnove države  i prava u 12:00 sati kod doc.dr. Zlatka Brkića.  Meet Linkovi za pristup za oba predavanja objavljeni su unutar obavijesti na e-kolegijima SUMARUM platforme. Kako bi studenti vidjeli navedene obavijesti neophodno je da unutar sustava SUMARUM upišu navedene kolegije. Za sudjelovanje na današnjem predavanju iz  Rimskog prava I. studenti moraju upisati e-koelgij pod nazivom Rimsko pravo 1. (doc.dr.  Jelena Zovko), te e-kolegije Rimsko pravo 1. (vježbe) jer su za 14:45 zakazane vježbe iz ovog kolegija. 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh