Odaberite jezik

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Mostaru od 8. listopada 2020. godine dekanica Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Sabrina Horović, zbog pandemije corona virusa COVID-19, donijela je odluku kojom se studentima Pravnog fakulteta odobrava da pri upisu u višu godinu studija u akademskoj 2020./2021. godini, pored ranije utvrđenh uvjeta upisa u višu godinu studija - 42 ECTS boda sa prethodne godine studija i mogućnosti prijenosa 18 ECTS bodova u višu godinu studija, mogu prenijeti još jedan nepoložen kolegij bez obzira na njegovu bodovnu vrijednost. 

Odlukom Senata od 8. listopada 2020. godine, nastava, za sve studente preddiplomskog studija Pravo i  preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment od ponedjeljka 12. listopada 2020. godine, odvijat će se po principu, da se jedan dio nastave održava u učionici Fakulteta, a jedan dio online, korištenjem online platforme i alata u nastavne svrhe. Ažurirane skupine studenata za pohađanje nastave u učionici bit će objavljene nakon završetka upisnog roka, a do tada vrijede one naznačene zajedno s ovotjednim rasporedom. 

Kombinirani raspored (online i uživo) predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO za 3. tjedan nastave od 19. do 24. listopada 2020. godine (vidi raspored)

Predavanja i vježbe, u učionicama, će se odvijati u grupama. Studenti su dužni dolaziti na predavanja i vježbe u naznačenom vremenu svoje grupe. Popis grupa za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 19. listopada 2020. godine: 

Grupe za 1. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za 2. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za 3. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za 4. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za Modul 1. diplomskog studija PRAVO
Grupe za Modul 2. diplomskog studija PRAVO

Kombinirani (online i uživo) raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT za 3. tjedan nastave od 19. do 25 listopada 2020. godine (vidi raspored).

Predavanja i vježbe, u učionicama, će se odvijati u grupama. Studenti su dužni dolaziti na predavanja i vježbe samo u naznačenom vremenu svoje grupe. Popis grupa za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Grupe za 1. godinu preddiplomkog studija KSM
Grupe za 2. godinu preddiplomskog studija KSM
Grupe za 3. godinu preddiplomskog studija KSM
Grupe za 1. godinu diplomskog studija KSM

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh