Odaberite jezik

Humanity in Action Bosna i Hercegovina
objavljuje poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u projektu


MLADI OSTVARUJU PRAVO PRISTUPA JAVNIM INFORMACIJAMA

 

U sklopu projekta „Osnaživanje civilnog društva zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), koji finansira Europska unija, a kojeg Vanjskopolitička inicijativa BH provodi s partnerima u okviru Think for Europe mreže i u saradnji sa briselskim Centrom za evropsku javnu politiku (EPC), Humanity in Action BiH organizuje projekat “Mladi ostvaruju pravo pristupa javnim informacijama”.

 

Kroz interaktivne radionice, sprovođenje grupnih istraživanja i fokus grupa, program se fokusira na pitanja javne uprave i njene reforme kao i ostvarivanja prava pristupa javnim informacijama. Učešćem na ovom projektu, učesnici_ce će imati priliku steći znanja koja će im koristiti u njihovom daljem formalnom i neformalnom obrazovanju, u pisanju diplomskih, magistarskih i drugih radova te prilikom raznih istraživanja.  

Poziv se odnosi na studente_ice dodiplomskog i magistarskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Prijave su moguće do 23. srpnja 2021. godine a više informacije može se dobiti na linku.

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh