Odaberite jezik

 ZBORNIK RADOVA
 Pravnog fakulteta Svučilišta u Mostaru

 ISSN 2303-7415 (Tisak)
 ISSN  2637-2495 (Online)
 UDK 34+33+32

 Izdavač: Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet
 Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar

 URL: http://pf.sum.ba/zbornik-radova-pf/e-zbornik-radova-pf.html
 E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Zbornik Pravnog fakulteta SUM - br. XXVII.2019. godina

 

ZBORNIK RADOVA Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XXVI. , 2018. godina 

S A D R Ž A J  -  Summary 

1. Matić, Tin, 

ELEKTRONIČKI AGENT

Sažetak - Članak - Summary 

2. Primorac, Damir, Buhovac, Maja

IZRAVNA NAMJERA KAO UVJET KAŽNJIVOSTI ODGOVORNIH OSOBA DELICTA PROPRIA

Sažetak - Članak - Summary

3. Mešanović, Merima

INSTITUT NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO

Sažetak - Članak - Summary

4. Kazazić, Vesna, Savić, Matej

AKTUALNA PITANJA MEĐUNARODNOPRAVNOG SUBJEKTIVITETA

Sažetak - Članak - Summary

5. Plećaš, Jure

PROFESIONALNA ODGOVORNOST JAVNIH BILJEŽNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STEGOVNA, KAZNENA, PREKRŠAJNA I GRAĐANSKOPRAVNA 

Sažetak - Članak - Summary

6. Livaja, Jerko

OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU IZAZVANU NEISPRAVNIM PROIZVODOM - EUROPSKI, AMERIČKI I DOMAĆI MODEL ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sažetak - Članak - Summary

7. Mušić, Safet

NASILJE U PORODICI KROZ PRAVNI OKVIR U BOSNI I HERCEGOVINI

Sažetak - Članak - Summary

 

OSVRT

Mutapčić, Đemaludin

POSEBAN TRETMAN UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU PREMA NACRTU ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I DAROVE KANTONA SARAJEVO

Osvrt 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh