Odaberite jezik

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru br. XXVII., 2019. godine 

Sadržaj 

Table of content 

Impressum (vidi)

1. PEHAR, Snježana, VIDIĆ, Marija, JURKOVIĆ, Cvija 

Postupak za priznavanje patenta u pravu Bosne i Hercegovine (sažetak) - (članak) - (summary)

2. MIJOVIĆ, Ljiljana

Implementacija međunarodnog humanitarnog prava u pravni sistem Bosne i Hercegovine (sažetak) - (članak) - (summary)

3. KREŠIĆ, Boris, PALAVRIĆ, Alma

Pravo na porodičnu penziju u Federaciji Bosne i Hercegovine (sažetak) - (članak) - (summary)

4. KEVO, Mirjana 

Pravne posljedice propuštanja odgovora na tužbu (sažetak) - (članak) - (summary)

5. ŠOLJIĆ, Andrea

Elektronički dokazi u parničnom postupku Bosne i Hercegovine (sažetak) - (članak) - (summary)

6. TULIĆ, Adnan, SEFEROVIĆ, Nedim

Dokazivanje umišljaja kod krivičnih djela počinjenih od strane službene ili odgovorne osobe (sažetak) - (članak) - (summary)

7. BADŽAK, Maja 

Gospodarski kriminalitet i njegov utjecaj na neizravne poreze u Bosni i Hercegovini (sažetak) - (članak) - (summary)

 

 

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2020 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh