Odaberite jezik

Zbornik radova pod nazivom „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ znanstveni je časopis Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji od 2003. godine objavljuje znanstvene i stručne radove s područja teorije i prakse građanskog i trgovačkog prava, u povodu istoimenog međunarodnog savjetovanja. Riječ je o tradicionalnom Savjetovanju koje okuplja eminentne pravne teoretičare i praktičare iz oblasti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Savjetovanje je priznato i poznato u regiji i šire. Ono otvara relevantna i aktualna pravna pitanja, nudi stručnoj javnosti atraktivne okrugle stolove koji spajaju teoriju i praksu, znanstvenike i praktičare iz više država, služi realizaciji mnogih projekata te usvajanja nove legislative. Ovo međunarodno savjetovanje je, već 18 godina, mjesto upoznavanja pravnih teoretičara i praktičara  s acquis communautaire, otvarajući brojne teme i pitanja oko pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji te pitanja usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području građanskog i trgovačkog zakonodavstva.

U zborniku radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ objavljuju se isključivo originalni, neobjavljeni radovi koji se kategoriziraju. Odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo temeljem pribavljenih tajnih, tuzemnih i inozemnih, dvostrukih ili, po potrebi, višestrukih recenzija. Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju dvije pozitivne recenzije. Dostavivši rukopis za objavu u Zborniku radova ''Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ autori pristaju na postavljanje svojih radova na internet stranici časopisa, odnosno na internet stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Uredništvo ne vraća zaprimljene radove. Međutim, ono zadržava pravo vraćanja rada autoru na doradu te pravo neobjavljivanja predloženog rada. Ako članak ne bude prihvaćen, Uredništvo autoru šalje obavijest o tome. Radove koji ne zadovoljavaju kriterije časopisa Uredništvo neće uzeti u razmatranje. Svaki autor objavljenog rada dobiva po jedan primjerak Zbornika radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse.“  

INDEKSIRANOST

Zbornik se nalazi unutar COBISS.BH (ID 21851142). Zbornik radova se nalazi u bazi podataka: NSD - Norwegian Register for Scientiufic Journals Series and Publishersw, https://dbh.nsd.uib.no/publiseringkanaler/Forside.

UČESTALOST IZDAVANJA

Zbornik radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ izlazi jednom godišnje.

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh