Odaberite jezik

Uredništvo nakon zaprimanja  rukopisa  utvrđuje tehničku ispravnost rada prema uputama te se rad prosljeđuje na recenzijski postupak domaćim ili inozemnim recenzentima iz grane/a kojoj rad pripada. Postupak recenzije je anoniman i provodi se dvostruka ili višestruka recenzija.

Recenzentski postupak uključuje obvezno slanje autorovog anonimnog  rukopisa najmanje dvama recenzentima (stručnjacima za temu predloženog rukopisa) koje analiziraju rukopis neovisno jedan o drugome i njihov identitet je međusobno nepoznat u postupku procjene rukopisa. Autor rukopisa ne zna identitet recenzenata. Prikazi knjiga, znanstvenih skupova, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji.

Na prijedlog recenzenata pozitivno ocijenjeni rukopis se svrstava u jednu od sljedećih kategorija:
a) izvorni znanstveni rad,
b) prethodno znanstveno priopćenje, 
c) pregledni znanstveni rad i
d) stručni rad.

a) Izvorni znanstveni rad (Original Scientific Paper) - sadržava nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja;

b) Prethodno znanstveno priopćenje (Preliminary Communication) - znanstveni rad koji sadržava nove rezultate istraživanja u nekome znanstvenom predmetu ili problemu koji zahtijevaju brzo objavljivanje.

c) Pregledni znanstveni rad (Review Article) - sažet i cjelovit kritički prikaz područja istraživanja ili njegova dijela bez značajnije izvornosti;

d) Stručni rad (Professional Paper) - sadrži korisne priloge iz struke i za struku. Nije vezan uz izvorno istraživanje i nema obilježja znanstvenosti, već daje prijedloge za primjenu rezultata prethodnih znanstvenih istraživanja i nastoji izvorno riješiti bitan praktični problem.

U slučaju da recenzenti nisu suglasni u pogledu ocjene, odnosno kategorizacije rada kao znanstvenog, traži se treća ocjena recenzenta izvan institucije autora. Konačnu odluku o kategorizaciji rukopisa donosi Uredništvo, vodeći se prvenstveno ocjenama recenzenata.

Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju najmanje dvije pozitivne recenzije. Ukoliko članak nije prihvaćen Uredništvo autoru šalje obavijest.

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Copyright © 2021 Pravni fakultet. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
Unicredit bank d.d. Mostar, 
3381302271331831

Devizni račun (EUR): 

Pay to: Unicredit bank d.d. Mostar,
Kardinala Stepinca bb, Bosnia and Herzegovina 
S.W.I.F.T. UNCRBA22
 
Beneficiary: Sveučilište u Mostaru,
UJ Pravni fakultet,
Matice hrvetske bb, Mostar, Bosnia and Herzegovina  

IBAN: BA39 3381 3048 7133 9522 ;
ID broj: 
4227088130030

Idi na vrh