Alumni klub

2015. godine utemeljen je Alumni klub Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s ciljem da svojim djelovanjem doprinese podizanju ugleda pravne profesije, promoviranju i praktičnoj realizaciji modernog pravnog obrazovanja i vladavine prava.

Formiranje ovog kluba rezultat je potrebe da se naši bivši studenti redovitije i brže informiraju o svim značajnim događajima na fakultetu i sveučilišnom okruženju, te da svojim angažmanom postanu dio fakultetske zajednice.

Osnovni ciljevi kluba su:

  1. Izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i fakulteta;
  2. Očuvanje tradicije i promicanje ugleda pravnog fakulteta;
  3. Unapređenje i promicanje znanstvenog i stručnog rada fakulteta , kao obrazovne i znanstveno- istraživačke ustanove, i njegove afirmacije u zemlji i svijetu;
  4. Utjecaj na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u pitanjima struke;
  5. Razvijanje suradnje između fakulteta i poduzeća, društava , institucija i organizacija u kojima su uposleni bivši studenti;
  6. Organiziranje okruglih stolova, seminara i savjetovanja o aktualnim društvenim i pravnim pitanjima:
  7. Utjecaj na osmišljavanje strategije fakulteta i profiliranje nastavnih planova i programa:
  8. Organiziranje susreta članova Alumni kluba  sa studentima, kako bi im prenijeli svoja praktična znanja i iskustva , te
  9. Uspostava i razvijanje suradnje sa drugim Alumni klubovima u zemlji.
  10. Članom Alumni kluba Pravnog fakulteta mogu postati studenti svih generacija  koji su diplomirali ili završili prvi i drugi ciklus studija, ili magistrirali ili doktorirali na znanstvenom studiju na pravnom fakultetu sveučilišta u mostaru. Članstvo je dobrovoljno i članom se postaje ispunjavanjem oniline pristupnice PRIJAVA

Postanite članom kluba i ostanite u trajnoj vezi s našim i vašim fakultetom!

Voditeljica Alumni kluba Pravnog fakulteta je:

dr. sc. Ivona Šego-Marić, izv.prof.

E-mail: ivona.sego-maric@pf.sum.ba 

Odaberite jezik