Službe

Tajnica Fakulteta: Emilija Miletić, dipl.iur.
Tel: +387 36 337 153
(rad sa strankama od 12:00 do 13:00) 
E-mail: emilija.miletic@pf.sum.ba

Voditeljica Ureda dekana: Antonela Džidić
Tel: + 387 36 337 153
Fax: + 387 36 337 163 
E-mail:pf@sum.ba

STUDENTSKA SLUŽBA:
RAD SA STUDENTIMA:
10:00 do 13:00 sati (svakim radnim danom)

E-mail: referada@pf.sum.ba
Voditeljica: Marija Vidović, prof.
Tel: +387 36 337 182

Samostalni referent: Sandra Zovko, mag.iur
Tel: +387 36 337 189

Samostalni referent: dr.sc. Nina Kulušić

Služba za financije i računovodstvo:

Voditeljica: Željka Glavina, dipl.oec.
Tel: + 387 36 337 184
E:mail: zeljka.glavina@pf.sum.ba

IT služba:

Samostalni referent: Marko Smiljanić, mag. inf.

E-mail: marko.smiljanic@pf.sum.ba

Odaberite jezik