Uredništvo

Uredništvo Zbornika radova XX. Međunarodnog savjetovanja “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”

Glavna i odgovorna urednica:

prof. dr. sc. Snježana Pehar

Izvršne urednice:

prof. dr. sc. Marija Vidić
prof. dr. sc. Viktorija Haubrich

Članovi Uredništva Zbornika radova:

prof. dr. sc. Mile Lasić
prof. dr. sc. Marko Bevanda
prof. dr. sc. Alena Jurić
prof. dr. sc. Željko Galić
doc. dr. sc. Vesna Popović
doc. dr. sc. Zlatko Brkić
doc. dr. sc. Nikolina Maleta
Ana Landeka, asistentica
Maja Mijatović, asistentica

Međunarodno Uredništvo Zbornika radova:

prof. dr. sc. Tomislav Borić (Austrija)
prof. dr. sc. Marijan Ćurković (Hrvatska)
prof. dr. sc. Jadranka Dabović-Anastasovska (Makedonija)
prof. dr. sc. Vesna Rijavec (Slovenija)
prof. dr. sc. Radovan Vukadinović (Srbija)

Odaberite jezik