Kontakt i narudžbe

Pravni fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Matice hrvatske b. b.

88 000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 36 337 153

Fax: + 387 36 337 163

mail: msavjetovanje.zbornik@pf.sum.ba

Odaberite jezik