Recenzijski postupak

Uredništvo nakon zaprimanja  rukopisa  utvrđuje tehničku ispravnost rada prema uputama te se rad prosljeđuje na recenzijski postupak domaćim ili inozemnim recenzentima iz grane/a kojoj rad pripada. Postupak recenzije je anoniman i provodi se dvostruka ili višestruka recenzija.

Recenzentski postupak uključuje obvezno slanje autorovog anonimnog  rukopisa najmanje dvama recenzentima (stručnjacima za temu predloženog rukopisa) koje analiziraju rukopis neovisno jedan o drugome i njihov identitet je međusobno nepoznat u postupku procjene rukopisa. Autor rukopisa ne zna identitet recenzenata. Prikazi knjiga, znanstvenih skupova, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji.

Na prijedlog recenzenata pozitivno ocijenjeni rukopis se svrstava u jednu od sljedećih kategorija:
a) izvorni znanstveni rad,
b) prethodno znanstveno priopćenje, 
c) pregledni znanstveni rad i
d) stručni rad.

a) Izvorni znanstveni rad (Original Scientific Paper) – sadržava nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja;

b) Prethodno znanstveno priopćenje (Preliminary Communication) – znanstveni rad koji sadržava nove rezultate istraživanja u nekome znanstvenom predmetu ili problemu koji zahtijevaju brzo objavljivanje.

c) Pregledni znanstveni rad (Review Article) – sažet i cjelovit kritički prikaz područja istraživanja ili njegova dijela bez značajnije izvornosti;

d) Stručni rad (Professional Paper) – sadrži korisne priloge iz struke i za struku. Nije vezan uz izvorno istraživanje i nema obilježja znanstvenosti, već daje prijedloge za primjenu rezultata prethodnih znanstvenih istraživanja i nastoji izvorno riješiti bitan praktični problem.

U slučaju da recenzenti nisu suglasni u pogledu ocjene, odnosno kategorizacije rada kao znanstvenog, traži se treća ocjena recenzenta izvan institucije autora. Konačnu odluku o kategorizaciji rukopisa donosi Uredništvo, vodeći se prvenstveno ocjenama recenzenata.

Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju najmanje dvije pozitivne recenzije. Ukoliko članak nije prihvaćen Uredništvo autoru šalje obavijest.

Odaberite jezik